Impulsem do jego założenia była reforma prawa upadłościowego i naprawczego, wprowadzona z początkiem 2016 roku do polskiego systemu prawnego.

Celem stowarzyszenia jest wymiana doświadczeń między sędziami zajmującymi się tą problematyką, upowszechnianie świadomości prawnej w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz współdziałanie w toku prac legislacyjnych na rzecz poprawy jakości prawa.

Do zadań statutowych organizacji należy również reprezentowanie środowiska sędziów orzekających w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz kreowanie dobrego wizerunku sądów.

Siedziba stowarzyszenia mieści w Krakowie.

PS/źródło: adwokatura.pl