Kancelaria odpowiadała za opracowanie koncepcji oraz dokumentacji zabezpieczeń obligacji i administrowanie zabezpieczeniami spółki.

Prace nad tym projektem koordynował mec. Wojciech Chabasiewicz.

PS