W wyniku wniesionego przez kancelarię odwołania KIO nakazała ponowne badanie i ocenę ofert z uwzględnieniem oferty PORR pierwotnie odrzuconej przez zamawiającego jako niezgodnej z SIWZ oraz stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji. W drugim postępowaniu odwoławczym zarzuty konkurencyjnego wykonawcy zostały w całości oddalone, przy wsparciu argumentacji kancelarii.

Klienta przed KIO w obu postępowaniach reprezentował partner kancelarii Robert Siwik, szef zespołu zamówień publicznych kancelarii.

PS