"Publiczne ogłoszenie wyroku wydanego w pełnym składzie na posiedzeniu niejawnym w sprawie o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (sygn. akt K 39/16) nastąpi 11 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00" - głosi komunikat na stronie internetowej TK.

We wtorek do trybunału wpłynęły trzy skargi na nową ustawę - autorstwa posłów PO, oraz Nowoczesnej i PSL, a także rzecznika praw obywatelskich. Jeszcze we wtorek TK podał, że rozpozna te wnioski łącznie.

W środę TK wydał, w składzie 10 sędziów, postanowienie o rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym - zdanie odrębne złożył sędzia Piotr Pszczółkowski. "Trybunał stwierdził, że zagadnienia prawne, które są istotą problemów konstytucyjnych przedstawionych we wnioskach grup posłów i RPO, w zasadniczym stopniu były przedmiotem analiz i rozstrzygnięć wyrokami TK dotyczącymi organizacji oraz trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, zapadłymi 3 i 9 grudnia 2015 r. i 9 marca br." - napisano w uzasadnieniu.

Według PiS, które było autorem projektu bazowego ustawy, jest ona "w pełni konstytucyjna".

(PAP)

sta/ woj/PS