Adw. Piotr Jakubowski objął stanowisko senior associate. Specjalizuje się w prawie procesowym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz w prawie zamówień publicznych i prawie pracy.

Reprezentuje w sporach sądowych oraz w negocjacjach ugodowych podmioty z branży nieruchomościowej oraz finansowej.

PS