Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ma zastąpić działające dotychczas Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

KSSiP ma szkolić i doskonalić zawodowo kadry sądownictwa i prokuratury oraz prowadzić aplikacje ogólną, sędziowską i prokuratorską. Szkoła ma także odpowiadać za kształcenie ustawiczne i prowadzić analizy oraz badania służące ustaleniu kompetencji i kwalifikacji pracowników sądów i prokuratur. Szkoła będzie oferować zajęcia teoretyczne oraz praktyki.

Senatorowie mają także zakończyć prace nad własną inicjatywą ustawodawczą dotyczącą ustawy o obywatelstwie polskim. Propozycja zawiera ogólne zasady dotyczące trybu i warunków nabywania, utraty i potwierdzania posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. Jeśli Senat zaakceptuje ten projekt, trafi on do Sejmu.