Wśród 85 nowych partnerów są 34 kobiety, co stanowi 40 proc. wszystkich promocji.

Weronika Achramowicz

Weronika Achramowicz

źródło: Materiały Prasowe

Największy przyrost liczby nowych partnerów odnotowały działy podatkowe, sporów sądowych oraz transakcyjne - fuzji i przejęć oraz bankowości i finansów. Patrząc w ujęciu geograficznym 43 proc. partnerów zostało awansowanych w regionie Azji i Pacyfiku, 19 proc. w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, 8 proc. w Ameryce Łacińskiej i 30 proc. w Ameryce Północnej.

PS