Nagrody CEE Energy Awards przyznawane są firmom i osobom indywidualnym z sektora energetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej za wybitne osiągnięcia w zakresie innowacyjnych strategii i przywództwa.

PS