Dziekanem Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu został Wiktor Indan-Pykno. Rzecznikiem dyscyplinarnym wybrano Ryszarda Szczygielskiego, a na prezesa Sądu Dyscyplinarnego - Paulinę Popławską. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został z kolei Wojciech Cukrowski.

Dziekanem izby lubelskiej wybrano natomiast Stanisława Estreicha. Prezesem Sądu Dyscyplinarnego została Małgorzata Banach, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej - Cezary Lipko, a rzecznikiem dyscyplinarnym – Jerzy Koszel.

Piotr Blajer został z kolei dziekanem izby rzeszowskiej. Na prezesa Sądu Dyscyplinarnego wybrano Bolesława Kurzępę, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Wacław Mendys, a rzecznikiem dyscyplinarnym - Marcin Cichulski.

Agnieszka Zemke–Górecka obejmie funkcję dziekana izby adwokackiej w Białymstoku. Nowym prezesem Sądu Dyscyplinarnego został z kolei Jan Oksentowicz. Rzecznikiem dyscyplinarnym wybrano Violettę Edytę Cylwik, a przewodniczącym Komijsi Rewizyjnej będzie Witold Powichrowski.

Marek Jagielski został natomiast dziekanem ORA w Radomiu. Prezesem Sądu Dyscyplinarnego wybrano Jarosława Wołosa, rzecznikiem dyscyplinarnym - Pawła Piechurskiego, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej - Rafała Fijałkowskiego.

Dziekanem izby szczecińskiej został z kolei Włodzimierz Łyczywek. Rzecznikiem dyscyplinarnym wybrano adw. Waldemara Juszczaka, prezesem Sądu Dyscyplinarnego została Joanna Szałańska, a przewodniczącą Komisji Rewizyjnej - Monika Kowalczyk–Solak.

PS/źródło: adwokatura.pl