Od 17 czerwca zmieniła się jednak formuła egzaminu.

Test umiejętności będzie dotyczył jedynie różnic pomiędzy uzyskanym wykształceniem a wymogami stawianymi prawnikom krajowym.

Część pisemna polegać ma na opracowaniu kazusów na podstawie akt lub stanu faktycznego sprawy. Część ustna z kolei na udzieleniu odpowiedzi na losowo wybrany zestaw, składający się z pytań dotyczących zasad organizacji i działania samorządu zawodowego oraz zasad etyki.

Członkowie komisji mogą zadawać  też prawnikowi pytania uzupełniające.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 16 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (Dz. U. poz. 768).

PS