Jan Rudowski - ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1984 - 1998 był zatrudniony w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy na stanowiskach związanych z orzecznictwem w sprawach zobowiązań podatkowych. 10 maja 1991 r. został powołany przez ministra finansów na stanowisko dyrektora tej izby.

W okresie od 1998 do 2001 pełnił funkcję podsekretarza stanu, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiedzialny był za prace legislacyjne dotyczące prawa podatkowego materialnego i procesowego, interpretację urzędową przepisów prawa podatkowego, nadzór nad orzecznictwem organów podatkowych, doprowadzenie do ujednolicenia orzecznictwa organów podatkowych oraz nadzór na poborem podatków przez administrację skarbową.

W latach 1999-2000 pełnił funkcję prezydenta Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA), międzynarodowej organizacji mającej na celu m.in. wzmocnienie współpracy i rozwój administracji podatkowej w Europie.

W maju 2002 r. został powołany na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Od 1 stycznia 2004 r. orzeka w Izbie Finansowej NSA. Z kolei od lutego 2016 r. kieruje pracami tej izby.

6 czerwca 2016 r. prezydent powołał go na stanowisko wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PS/źródło: NSA