Oferta klienta kancelarii o wartości prawie 9 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza, co doprowadziło do podpisania kontraktu z zamawiającym.

Doradztwo prawne dla PW ETA koordynowali partnerzy kancelarii: Robert Siwik, szef zespołu zamówień publicznych oraz Artur Bierć.

PS