Greenberg Traurig świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz Banku Pocztowego, które obejmują między innymi doradztwo w toku sporządzenia i uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego, strukturyzowanie programu emisji obligacji oraz wprowadzenia pierwszej transzy obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW, jak również w procesie uzyskiwania zgód nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego związanych z transakcją.

W skład zespołu transakcyjnego weszli partnerzy Rafał Sieński oraz Ireneusz Matusielański, którzy byli odpowiedzialni za koordynację prac nad transakcją, wspomagani przez dr. Adama Puchalskiego (associate) oraz Dawida Van Kędzierskiego. Doradztwo w zakresie zagadnień regulacyjnych świadczył partner Łukasz Pawlak, wspierany przez Małgorzatę Paśnik (senior associate).

PS