Obsługę prawną kliniki będzie prowadził zespół kancelarii kierowany przez partnerów r.pr. prof. Marka Chmaj oraz r.pr. Michała Paprockiego.

PS