Przyjęte poprawki doprecyzowują pojęcia zawarte w ustawie oraz przepisy dotyczące tzw. punktów kontaktowych dla administracji oraz punkt kontaktowy dla świadczących usługi i ich klientów.

Zadaniem punktu kontaktowego dla administracji będzie udzielanie informacji państwom członkowskim UE i Komisji Europejskiej o rozstrzygnięciach administracyjnych i sądowych dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną.

Z kolei punkt kontaktowy dla usługodawców i klientów zajmie się udzielaniem informacji na temat ich praw, obowiązków oraz procedur reklamacyjnych.

Punkt kontaktowy dla administracji zostanie utworzony w Ministerstwie Gospodarki, a punkt kontaktowy dla usługodawców i usługobiorców prowadzony będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nowelizacja ustawy zmienia m.in. definicję świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z którą takie usługi świadczy się za wynagrodzeniem. Wdraża też do krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE o handlu elektronicznym.