Przyjęta jednogłośnie przez Sejm nowelizacja ma na celu likwidację karty kwalifikacji kierowcy. Jest to dokument, który potwierdza spełnienie przez kierowców, pochodzących z państw trzecich, wymagań uprawniających do wykonywania zawodu kierowcy w Polsce.

Nowe przepisy przewidują, że obowiązek posiadania karty kwalifikacji kierowcy zostanie zastąpiony obowiązkiem zamieszczania w prawie jazdy odpowiedniego kodu unijnego. Wpis potwierdzałby uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy, a dokonywaliby go starości powiatowi.

Zdaniem posłanki PO Bożenny Bukiewicz, "dzięki proponowanym zmianom, zostaną zrównane (...) prawa i obowiązki polskiego i zagranicznego kierowcy, który chce wykonywać w Polsce ten zawód".

Według Bukiewicz, nowe przepisy stworzą przyjazne warunki do podejmowania pracy przez kierowców z państw trzecich w Polsce.

Nowe przepisy obowiązują od 10 września 2008 roku.