Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, zwolniony z cła jest przywóz do 200 litrów paliwa wwożonego spoza UE do Polski w bakach samochodów. Znowelizowane prawo celne zakłada zniesienie tego limitu.

Zmienią się także przepisy dotyczące dysponowania towarami zajętymi przez organy celne. Ich zniszczenie lub sprzedaż będzie możliwe dopiero po orzeczeniu przepadku tych towarów na rzecz Skarbu Państwa. Obecne przepisy dopuszczają zniszczenie lub sprzedaż przed przekazaniem ich na własność Skarbu Państwa.

Obligatoryjnie mają być niszczone produkty lecznicze i wyroby tytoniowe. Napoje alkoholowe i kosmetyki będą niszczone, gdy ich sprzedanie będzie niemożliwe, utrudnione lub nieuzasadnione, bądź gdy nie będą one spełniały warunków dopuszczenia do obrotu.

Jeżeli koszt niszczenia towaru przekroczy równowartość 10 euro, zapłacić za to będzie musiał podmiot, na którym ciążą obowiązki celne oraz podmiot, który był w posiadaniu towarów bezpośrednio przed ich zajęciem.

Nowelizacja ma uprościć i ułatwić obrót z państwami spoza UE. Chodzi na przykład o możliwość wydawania pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej (SASP). Będą z niej mogły skorzystać głównie duże firmy, posiadające swoje oddziały w kilku lub kilkunastu państwach UE.

Dzięki zmianie, firma zamierzająca sprowadzić towar np. z Chin, będzie mogła załatwić konieczne czynności celne w państwie UE, w którym prowadzi swoją główną księgowość. Towar trafi natomiast bezpośrednio z Chin do odbiorców w innych krajach Unii.

Dyrektorzy izb celnych uzyskają uprawnienia do przyznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy. Firmy takie korzystają ze szczególnych przywilejów, np. są rzadziej kontrolowane i podlegają szybszym odprawom. Nowelizacja ma ułatwić firmom ubieganie się o status upoważnionego przedsiębiorcy.

Zmiany przewidują, że wykaz gwarantów, tj. instytucji udzielających gwarancji na zapłatę należności celnych będzie ustalany przez ministra finansów, ale nie w rozporządzeniu, jak jest obecnie. Ułatwi to szybkie reagowanie na zmiany związane z działalnością gwarantów, którymi mają być wyłącznie wiarygodne banki i firmy ubezpieczeniowe.

Większość przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r. Od 1 grudnia br. mają zacząć obowiązywać zmiany dotyczące przywozu paliw w bakach samochodów. Teraz ustawa wraz z dodanymi w piątek poprawkami trafi do Sejmu.