Jak poinformowało ministerstwo sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu karnego oraz Kodeksów: postępowania karnego, karnego wykonawczego i skarbowego został wczoraj przyjęty przez rząd. Już w sierpniu ministerstwo zapowiadało, że projekt jesienią trafi do Sejmu.

Ćwiąkalski zaznaczył na konferencji prasowej, że w projekcie m.in. "chodzi o poprawę przepisów, które były wadliwe ze względu na pojedyncze zmiany wprowadzane bez odniesienia do całości kodeksu". "Dzisiaj na przykład sytuacja jest taka, że jeśli nieletni wspólnie z inną osobą dopuści się zgwałcenia odpowiada jak dorosły, ale jeśli dopuści się gwałtu ze szczególnym okrucieństwem, to odpowiada jak nieletni" - mówił minister.

Zgodnie z zapisami projektu m.in. wprowadzona ma zostać karalność za gromadzenie i przekazywanie środków płatniczych w celu sfinansowania przestępstw terrorystycznych. Czyn taki będzie zagrożony karą od 2 do 12 lat więzienia.

Ponadto projekt wprowadza m.in. przepisy chroniące przed potajemnym utrwalaniem i rozpowszechnianiem w internecie przez partnerów seksualnych nagich wizerunków osób lub przebiegu kontaktów seksualnych. Zgodnie ze zmianą osoba utrwalająca takie treści z udziałem pokrzywdzonego, a bez jego zgody, miałaby podlegać karze do pięciu lat pozbawienia wolności.

Wprowadzono możliwość niepodlegania karze w przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej

Ponadto po zmianach bardziej uproszczone zostałyby zasady zatrudniania skazanych w ramach kary ograniczenia wolności wykonywanej zwykle jako nieodpłatna praca na cele społeczne i konkretnie zostałaby określona lista instytucji, na rzecz których mogłaby być wykonywana praca społeczna.

W nowelizacji wprowadzana jest też możliwość niepodlegania karze w przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej. Dzięki temu postępowanie wobec osoby, która przekroczyła te granice "pod wpływem strachu lub wzburzenia" mogłoby się zakończyć na etapie postępowania przygotowawczego bez konieczności rozprawy sądowej.

Nowelizacja zakłada reformę tzw. sądów 24-godzinnych

Przygotowana w ministerstwie nowelizacja zakłada także reformę tzw. sądów 24-godzinnych przewidującą m.in. zniesienie zasady obligatoryjnego obrońcy z urzędu dla osób odpowiadających w przyśpieszonym trybie i wprowadzenie instytucji dobrowolnego poddania się karze, a także zniesienie bezwzględnego obowiązku zatrzymywania podejrzanych.

W projekcie zawarto też przepisy dotyczące kierowania przez sąd oskarżonych na badania psychiatryczne w szpitalu oraz dopuszczające radców prawnych do występowania w procesie karnym w charakterze pełnomocnika.