Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zobowiązało przewoźników lotniczych do rzetelnego podawania podróżnym ostatecznej ceny biletu, która uwzględnia wysokość taryfy, stawki lotniczej, wszystkich podatków oraz dopłat znanych w chwili prezentowania oferty. Już na etapie rezerwacji pasażerom linii lotniczych należy wyszczególnić poszczególne rodzaje opłat, wskazać im ostateczną cenę oraz poinformować o wszystkich opcjonalnych opłatach. Dzięki temu pasażerowie będą wiedzieli, jaką część biletu stanowi wynagrodzenie przewoźnika, a jaką koszt związany z organizacją przelotu.

Nowy obowiązek ciąży na przewoźnikach lotniczych od 1 listopada 2008 r. Podróżni mogą już zgłaszać wszelkie naruszenia tego obowiązku do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (e-mail kancelaria@ulc.gov.pl). Natomiast przypadki naruszenia zbiorowych interesów konsumenci powinni zgłaszać do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.