W przyszłym roku ma zniknąć obowiązek meldunkowy. Nowy system ewidencjonowania obywateli będzie opierać się na zgłoszeniu zamieszkania. Takie zmiany przewiduje projekt nowej ustawy o ewidencji ludności, którą dziś rozpatrzy Rada Ministrów.

Zgłoszenie zamieszkania

Obywatel będzie musiał zawiadomić urząd o podstawowym miejscu zamieszkania w terminie 30 dni.

- Obowiązek meldunkowy od planowanego obowiązku zgłoszenia miejsca zamieszkania różni stopień sformalizowania. Nowa procedura rejestracji obywatela oraz czynności związane ze zmianą miejsca zamieszkania będą prostsze niż dotychczas - wskazuje Witold Drożdż, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na potrzeby ustawy podstawowe miejsce zamieszkania zostało zdefiniowane jako adres, w którym koncentrują się więzi osobiste obywatela, oraz miejsce, w którym najczęściej spędza czas wolny od pracy i do którego zwykle powraca niezależnie od czasowych nieobecności. Zgłoszenie miejsca zamieszkania będzie miało formę oświadczenia złożonego pod odpowiedzialnością karną.

Mniej formalności

Łatwiej będzie można też dokonać samego zgłoszenia. Obywatel będzie mógł zgłosić miejsce zamieszkania drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w urzędzie.

Każdy będzie mógł także dobrowolnie zgłosić urzędowi dodatkowe miejsce zamieszkania, gdy na przykład z powodu pracy, nauki lub leczenia przebywa poza podstawowym miejscem zamieszkania.

Wprowadzona zostanie zasada, według której każda osoba może mieć tylko jedno podstawowe miejsce zamieszkania i tylko jedno dodatkowe miejsce zamieszkania.

Zlikwidowany zostanie dotychczasowy obowiązek rejestracji pobytu o charakterze czasowym. Nie trzeba będzie zgłaszać wymeldowania. Obywatel dokona tylko rejestracji nowego miejsca zamieszkania, natomiast urzędnik wyrejestruje go z poprzedniego miejsca.

Urzędnik, który dokona rejestracji, będzie miał obowiązek przekazać tę informację właścicielowi lokalu lub osobie posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.