W swoim stanowisku postuluje przeprowadzenie wyboru sędziego TK w sposób, który "zagwarantuje szacunek dla konstytucji i przejrzystość procedury oraz umożliwi publiczną debatę o kandydatach."

Przypomina  także, że prezydent w dalszym ciągu nie odebrał ślubowania od trzech sędziów TK wybranych w październiku 2015 r. "Obowiązek odebrania ślubowania wynika z wyroków TK z 3 i 9 grudnia, które mają moc powszechnie obowiązującą. Niezbędny w demokratycznym państwie prawa szacunek dla konstytucji wymaga wykonania tych orzeczeń przez właściwe organy władzy publicznej" - czytamy w wystąpieniu.

PS