W jego skład weszli:

  • Marek Kuczyński - kierownik zespołu, prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu delegowany do Prokuratury Krajowej;
  • Krzysztof Schwartz - zastępca kierownika zespołu, prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu delegowany do Prokuratury Krajowej;
  • Bartosz Biernat - prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu delegowany do Prokuratury Krajowej;
  • Jerzy Gajewski - prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach delegowany do Prokuratury Krajowej;
  • Robert Bednarczyk - prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie delegowany do Prokuratury Krajowej;
  • Tomasz Walczak - prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi delegowany do Prokuratury Krajowej.

Ponadto resort sprawiedliwości informuje, że 4 kwietnia 2016 roku skład zespołu zostanie uzupełniony o prokuratora Karola Kopczyka.

PS