17 marca 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie Marka Tatały, członka zarządu Forum Obywatelskiego Rozwoju przeciwko dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych.

Utrzymał on w mocy decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej i wskazania jaką klauzulę nadano informacjom zawierającym uzasadnienie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej" oraz kiedy klauzula ta została nadana.

WSA stwierdził nieważność decyzji dyrektora CUW.

PS