Jak poinformowano na stronie internetowej TK, w środę 6 kwietnia trybunał "rozpozna pytanie prawne w pełnym składzie" w sprawie przepisów odnoszących się do uprawnień komisarzy wyborczych. Rozprawie ma przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią sprawozdawcą będzie Mirosław Granat.

Rozprawa w tej materii była już wyznaczona przez TK na 27 stycznia, jednak wówczas ją odwołano, zaś nowy termin miał zostać wyznaczony po rozpatrzeniu przez trybunał grudniowej nowelizacji ustawy o TK.

Z kolei na czwartek, 7 kwietnia, TK wyznaczył ogłoszenie orzeczeń w dwóch sprawach rozpoznanych w składach pięciu sędziów. Dotyczą one: zasad przywrócenia do pracy w służbie celnej oraz zwrotu kosztów procesowych w odniesieniu do zagadnienia zwrotu podatku VAT.

PS