W tym roku po raz pierwszy egzaminy zostaną przeprowadzone w zmienionej formule. Składać się będą z pięciu części i trwać cztery dni.

15 marca zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa karnego, 16 marca – z prawa cywilnego lub rodzinnego, 17 marca – z prawa gospodarczego, a 18 marca -  z prawa administracyjnego i nowe zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Egzaminy rozpoczną się o godz. 10.00.

Zgłosiło się do nich ponad 5500 osób, w tym do egzaminu adwokackiego ponad 2300 osób (z czego około 2150 osób po ukończeniu aplikacji oraz około 150 osób uprawnionych z innych tytułów), natomiast do egzaminu radcowskiego około 3200 osób (w tym około 2840 osób po odbyciu aplikacji oraz około 360 osób uprawnionych z innych tytułów).

Ponadto do egzaminów przystąpi 23 zdających będących osobami niepełnosprawnymi. 

Przypomnijmy, że w 2015 roku do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2175 osób, zaś do egzaminu radcowskiego - 3635 osób.

PS/ źródło: MS