Prezydium NRA wskazuje, że eskalacja sporu między konstytucyjnymi organami władzy publicznej "godzi w należny zasadom państwa prawa szacunek, psuje wizerunek Polski i obniża prestiż zaangażowanych w spór instytucji."

Adwokaci podkreślają, że najlepszą formą wyjścia z tej sytuacji jest kompromis, "w którym nie będzie ani wygranych, ani przegranych."

"Dlatego postulujemy rozpoczęcie dialogu między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, którego celem będzie wypracowanie dobrych dla wszystkich rozwiązań"- pisze NRA.

I dodaje, że "mając na uwadze istotę zawodu adwokata, którego nierozerwalną częścią jest umiejętność rozwiązywania sporów", proponuj,  aby strony powierzyły Naczelnej Radzie Adwokackiej rolę mediatora.

PS/źródło: adwokatura.pl