Czy nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zamieszanie związane z wyborem nowych sędziów TK, a także czekająca nas w najbliższym czasie reforma ustroju sądów powszechnych mogą podważyć zasadę trójpodziału władzy? Na te i inne pytania będą starali się odpowiedzieć prelegenci.

Początek spotkania zaplanowano na godz. 10.00.

Miejsce konferencji: Biblioteka Uniwersytecka przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie (sala 316, 3 piętro).

PS/źródło: adwokatura.pl