Rozmowa dotyczyła wstępnych uzgodnień co do sposobu i terminu przekazania prezydentowi informacji o funkcjonowaniu samorządu radców prawnych. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych informację taką Krajowa Rada corocznie przekazuje głowie państwa.

ESZA/ Źródło: KRRP