Egzamin przeprowadzany zostanie przez 7 komisji egzaminacyjnych. Przystąpi do niego 605 osób.

W trakcie dwóch dni egzaminu, zdający opracowywać będą po jednym zadaniu pisemnym dotyczącym czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników.

Od ubiegłego roku zdający mogą wybrać czy chcą rozwiązywać kazusy przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, czy też wolą wypełniać arkusze egzaminacyjne odręcznie.

Co więcej w tym roku po raz pierwszy wprowadzono możliwość wydłużenia czasu trwania egzaminu komorniczego dla zdających karmiących dziecko piersią. Taka kobieta ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w ciągu dnia. Z kolei zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko może wykorzystać dwie przerwy - po 45 minut każda. Przerwy na karmienie nie są wliczane do czasu trwania egzaminu komorniczego w danym dniu.

PS/źródło: MS