Profesor Dzwonkowski jest adwokatem i doradcą podatkowym. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odbył też staże naukowe na uniwersytetach w Paryżu (Sorbona, Paryż X i Paryż XII), Uniwersytecie Kraju Basków w San Sebastian i w Akademii Prawa Podatkowego w Amsterdamie. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz eksperta Biura Analiz Sejmowych. Jest także pracownikiem naukowym Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jest autorem ponad stu pięćdziesięciu prac naukowych z zakresu prawa finansowego oraz prawa podatkowego. Jego komentarze do ordynacji podatkowej doczekały się 7 wydań.

Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych, był recenzentem 4 prac doktorskich i autorem około 200 opinii prawnych.

W ramach współpracy z DLA Piper będzie wspierał dalszy rozwój praktyki podatkowej kancelarii.

PS