Nowe, elektroniczne postępowanie upominawcze w Polsce ma ruszyć za niecałe dwa lata. W chwili obecnej można już składać pisma za pośrednictwem internetu, trzeba jednak dysponować podpisem elektronicznym. Zagraniczne sądy już od kilku lat ułatwiają sobie pracę wykorzystując nowoczesne techniki. W Unii Europejskiej komunikacja z sądem drogą elektroniczną jest możliwa w Austrii, na Cyprze, w Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Portugalii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii.

W Austrii już w 1990 r. wprowadzono kompleksowy system elektronicznego obrotu prawnego. Aplikacja obejmuje możliwość wniesienia pisma do sądu, elektronicznego doręczenia pisma uczestnikowi postępowania, a także prowadzenie akt sądowych w formie elektronicznej. Możliwość wszczęcia postępowania przez internet istnieje w Niemczech. Sądy w ten sam sposób doręczają orzeczenia, a także opracowują i prowadzą elektroniczne akta sądowe. Taka możliwość istnieje także w Hiszpanii.

Elektroniczna forma czynności postępowania cywilnego znajduje zastosowanie również w systemie common law. W angielskim postępowaniu cywilnym możliwe jest komunikowanie się z większością sądów za pośrednictwem internetu - wysyłanie dokumentów e-mail, a także wypełnianie niektórych formularzy w systemie on-line. W elektronicznej formie można wysłać tylko takie dokumenty, które w danym sądzie zostały wyraźnie przewidziane do doręczeń za pomocą e-mail. Uczestnicy postępowania mogą pobierać i wypełniać formularze sądowe zamieszczane na stronie.

Wyłączono jednak możliwość dokonywania czynności w formie elektronicznej, jeżeli pismo podlega opłacie. Inaczej jest w wypadku wypełniania formularzy w systemie on-line - jest to możliwe tylko wówczas, gdy wysyłane pismo podlega opłacie. Strona postępowania, przesyłając pismo procesowe, powinna liczyć się ze swoją ewentualną odpowiedzialnością za dokonanie czynności w sposób sprzeczny z prawem. Co więcej, dokonanie transmisji danych nie oznacza, że przesłany dokument został przyjęty przez sąd. Pismo jest wniesione w czasie, gdy dotarło do sądu. Data wysłania dokumentu nie jest istotna.

90 proc. postępowań jest inicjowanych drogą elektroniczną w Austrii