W pierwszej części spotkania, omówione zostaną kwestie związane z otoczeniem prawnym compliance spółki publicznej w kontekście nowych obowiązków informacyjnych i zmienionych zasad odpowiedzialności (dyrektywa MAD i transparency oraz rozporządzenie MAR). Poruszona zostanie również problematyka związana z zasadami cyberbezpieczeństwa w spółkach giełdowych.

W dalszej części konferencji, omówione zostanie również postępowanie w razie cyberataku. Uczestnicy seminarium mówić będą też o roli regulatora i organów ochrony prawnej, obowiązkach informacyjnych, obowiązkach zarządu spółki kapitałowej i postępowaniach wewnętrznych. 

Seminarium skierowane jest do działów prawnych w spółkach giełdowych.

Więcej informacji dostępnych TUTAJ.

Źródło: SEG