Pracami zespołu Allen & Overy kierował partner Piotr Lesiński, wspierany przez starszego prawnika Łukasza Walczynę.

PS