Poseł PiS Łukasz Zbonikowski powiedział dziś, że projekt ma 6 punktów i powinien trafić do marszałka Sejmu już wkrótce. "To kwestia dni" - ocenił. Potwierdza to szef klubu PiS Przemysław Gosiewski, który powiedział, że projekt zostanie złożony w ciągu trzech - czterech dni.

O wpisaniu do konstytucji możliwości sądowego nakazu leczenia osób, które ze względu na zaburzenia psychiczne stwarzają zagrożenie dla innych, zapisu o otwarciu archiwów IPN oraz o otwarciu zawodów prawniczych, a także zakazu pełnienia funkcji publicznych przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL Gosiewski mówił na konferencji prasowej pod koniec września.

Zapowiedział wówczas, że trafią do marszałka "za kilka dni". Zbonikowski ocenił, że projekt wpłynąłby do Sejmu szybciej, gdyby nie ważne debaty np. ta dotycząca reformy zdrowia.

Od przyjęcia propozycji PiS - zapowiedział Gosiewski - jego klub uzależnia swoją "polityczną" zgodę na zmianę ustawy zasadniczej w tej kadencji Sejmu. Sejmowa komisja nadzwyczajna zajmuje się już projektami PO zmian w konstytucji dotyczącymi ograniczenie immunitetu parlamentarzystów oraz zakazu kandydowania do Sejmu i Senatu osób skazanych.

PiS za otwarciem zawodów prawniczych dla młodych ludzi

Według Zbonikowskiego jeden z punktów planu PiS będzie polegał na zmianie art. 17 konstytucji, aby było możliwe otwarcie zawodów prawniczych dla młodych ludzi. Gosiewski we wrześniu stwierdził, że PiS domaga się umieszczenia w konstytucji zapisu uniemożliwiającego korporacjom blokowanie dostępu do zawodów zaufania publicznego, w tym m.in. prawnikom i architektom.

Jak podkreślił Zbonikowski, kolejny punkt planu zmian w konstytucji polega na wpisaniu do ustawy zasadniczej zapisu mówiącego o przymusowym leczeniu pedofilów. Jego zdaniem w tej chwili nie ma możliwości, żeby zmusić takie osoby do leczenia.

Wcześniej Gosiewski deklarował, że zmiana polegałaby na wprowadzeniu do konstytucji zasady, że sąd "może nakazać poddanie osoby, która ze względu na zaburzenia psychiczne stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia lub nietykalności cielesnej innych osób, zabiegom medycznym służącym zmniejszeniu tego zagrożenia".

PiS chce umożliwić szerszy dostęp do archiwów IPN

Zbonikowski poinformował, że PiS chce także umożliwić szerszy dostęp do archiwów IPN.

Przepis dotyczący otwarcia archiwów IPN, jak mówił Gosiewski, miałby się znaleźć w art. 61 konstytucji. PiS chce zapisać w ustawie zasadniczej, że "obywatel ma prawo do pełnej wiedzy o prowadzonych przed 1 stycznia 1990 roku działaniach partii komunistycznej i podległego jej aparatu przymusu, które były wymierzone w niepodległościowe i wolnościowe aspiracje narodu, prawa obywateli oraz Kościoła i niezależnych instytucji społecznych, w tym o osobach prowadzących i wspomagających te działania".

Według Zbonikowskiego kolejne zmiany proponowane przez PiS dotyczą uniemożliwienia kandydowania do parlamentu i pełnienia funkcji w administracji państwowej przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa i etatowych pracowników PZPR. Posłowie PiS chcą także doprowadzić za pomocą nowych zapisów w ustawie zasadniczej do zmniejszenia emerytur tej grupie.