Taką propozycję zawierała wcześniejsza wersja projektu. W tej ostatecznie przyjętej przez rząd ustalono, że uczestnicy przetargu uzyskają wgląd do ofert konkurencji od notyfikacji decyzji o wyborze oferty, natomiast – na podstawie ogólnych zasad dostępu do informacji publicznej – dostęp do tych dokumentów będzie miał każdy zainteresowany od chwili zawarcia umowy. Za pomyłkę przepraszamy.