Znowelizowane ustawy:

1. Ustawę z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe;

2. Ustawę z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

3. Ustawę z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

4. Ustawę z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich;

5. Ustawę z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.