"Pierwsza oferta publiczna InPost S.A. objęła sprzedaż 4,85 mln akcji dotychczasowego właściciela - spółki Integer.pl Inwestycje, z czego 17,4 proc. trafiło w ręce inwestorów indywidualnych, a 20 proc. do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Cenę akcji ustalono na 25 złotych" - informuje kancelaria w swoim komunikacie.

PS