Na czele zespołu transakcyjnego przygotowującego dokumentację inwestycyjną stali mec. Krzysztof Wróbel, partner kierujący departamentem fuzji i przejęć oraz mec. Marcin Jasiński, kierujący departamentem prawa nieruchomości i inwestycji.

PS