Zapisy na spotkania odbywać się będą telefonicznie.

Rejestracja osób zainteresowanych osobistym kontaktem z pracownikami biura rozpocznie się we wtorek 15 września. Tego dnia uruchomiony zostanie numer telefonu 22 695 11 11, czynny w godzinach 9.00-15.00, pod który można dzwonić i umawiać się na spotkanie. 

Osoby przyjeżdżające na rozmowę proszone są o zabranie:

• dokumentu tożsamości,

• kopii zgromadzonej dokumentacji, która jest istotna dla sprawy (pisma z urzędów, decyzje).

PS/źródło: KPRP