Nowelizacja zmienia m.in. zasady i tryb przekazywania spraw przez PG do prowadzenia podmiotom reprezentującym Skarb Państwa (np. ministerstwom). Ma to dotyczyć przypadków rutynowych lub takich, w których jest jednolite orzecznictwo. Prokuratoria będzie mogła przekazać sprawę urzędowi reprezentującemu SP, którego działania ona dotyczy, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 300 tys. zł. Wniosek w tym przedmiocie będzie mógł też złożyć prezes Rady Ministrów lub minister Skarbu Państwa w zakresie jego właściwości. Będzie on dla PG wiążący, bez względu na rangę sporu.

Z kolei sprawy o wartości przekraczającej 300 tys. zł, ale nie większej niż 10 mln zł, Prokuratoria Generalna będzie mogła przekazywać urzędom za ich zgodą. Natomiast te. których wartość przewyższa 10 mln zł, PG będzie miała obowiązek zająć się sama. Jest to uzasadnione interesem państwa, ponieważ skutki finansowe ewentualnych przegranych mogłyby mieć negatywne konsekwencje i powodować znaczne obciążenie dla budżetu.

Nowelizacja doprecyzowuje także, że radcowie i starsi radcowie PG będą mogli wykonywać dodatkowe prace poza tą instytucją, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody prezesa prokuratorii.

Ustawą zajmie się teraz Senat.

PS/źródło: Sejm