Uwzględniono też poprawkę, która wykreśliła zapis mówiący, że udzielona nieodpłatna pomoc prawna nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według senatorów wszelkie kwestie wyłączeń i zwolnień z podatku powinny być rozstrzygnięte w przepisach ustaw podatkowych.

Pozostałe poprawki porządkują odesłania do innych przepisów, doprecyzowują pojęcia zawarte w ustawie oraz mają charakter redakcyjny.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

PS/źródło: PAP