statystyki

Jednowariantowy raport środowiskowy to za mało

autor: Leszek Jaworski22.07.2015, 08:58; Aktualizacja: 22.07.2015, 10:52
Emisja Dwutlenku Węgla

Jednowariantowy raport środowiskowy to za małoźródło: ShutterStock

TEZA: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, chociaż jest dokumentem prywatnym oraz opracowanym przez osoby posiadające wiadomości specjalne, to musi być jednak kompleksowy, spójny i rzetelny.

Sygn. akt II OSK 2313/13

WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

z 11 maja 2015 r.

STAN FAKTYCZNY

Spółka z o.o. wniosła do wójta gminy Ciechanów o określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej N. składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 144 m n.p.m. Wójt decyzją określił środowiskowe uwarunkowania dla powyższego przedsięwzięcia. Rozstrzygnięcie to stowarzyszenie zaskarżyło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. Kolegium utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Organ ten uznał, że złożony przez inwestora raport wraz z uzupełnieniami spełnia wymogi art. 66 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.; dalej: ustawa środowiskowa), a okoliczności podniesione w odwołaniu, związane z jego wadliwością, nie zasługują na uwzględnienie. Stowarzyszenie wniosło skargę na powyższą decyzję do WSA w Warszawie. Ten uznał skargę za zasadną, dlatego uchylił decyzję organu II instancji. Zdaniem sądu I instancji przygotowany na potrzeby inwestycji raport jest niepełny, niezgodny w części z postanowieniem, którym nałożono na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny. Tym samym raport nie spełnia kryteriów, o jakich mowa w art. 66 ustawy środowiskowej. Przede wszystkim raport nie zawiera ustaleń na temat zwierząt lądowych, poza ogólnymi stwierdzeniami, że planowana inwestycja nie będzie miała na nie wpływu. W ocenie sądu I instancji nie wiadomo, na jakiej podstawie autor raportu doszedł do takiego przekonania. W tym zakresie, w przeciwieństwie do oceny wpływu przedsięwzięcia na ptaki i nietoperze, raport nie został uzupełniony. Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny nakładało na inwestora obowiązek przedstawienia raportu z opisem skutków dla ptaków, nietoperzy i innych zwierząt chronionych, siedlisk przyrodniczych i roślin w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, a także opisu fauny i flory. Raport zawiera ogólny opis flory i części fauny (ptaki i nietoperze), ale nie zawiera opisu zwierząt, które występują na tym terenie, choć stwierdza, że na skutek inwestycji prawdopodobnie wyemigrują. W ocenie sądu I instancji częściowo zasadny jest więc zarzut skargi dotyczący braku przeprowadzenia przez organ inwentaryzacji siedliskowej. Jednym z załączników do raportu jest bowiem ocena oddziaływania na awifaunę, w której dokonano szczegółowej inwentaryzacji ptaków i nietoperzy występujących na terenach przedsięwzięcia i terenów, na które ono oddziałuje, ze wskazaniem liczby ptaków, terenów, na jakich występują, pór występowania i oddziaływania na nie planowanej inwestycji. Sąd I instancji dodał, że wadą raportu jest brak omówienia ryzyk z możliwymi wypadkami drogowymi, obsługą materiałów niebezpiecznych i ewentualnymi katastrofami naturalnymi. Organ w tym zakresie przyjął, że ze względu na charakter oraz lokalizację przedsięwzięcia, tego rodzaju ryzyka nie występują. Nie przesądzając na obecnym etapie postępowania o trafności tego twierdzenia, sąd I instancji uznał, że organ nie wyjaśnił tej okoliczności. Od tego wyroku inwestor wniósł skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny ją oddalił.

Linia orzecznicza

Linia orzecznicza

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

UZASADNIENIE


Pozostało jeszcze 13% treści

Czytaj wszystkie artykuły
Miesiąc 97,90 zł
Zamów abonament

Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Polecane