Te projekty - powiedział Tusk na konferencji prasowej - można pogrupować w cztery pakiety.

Pierwszy upraszcza już istniejące przepisy; zawiera m.in. przepisy pozwalające na częściowe odejście od faktur VAT-owskich, likwidujące zezwolenia na budowę oraz na "faktyczne uwłaszczenie właścicieli gruntów rolnych".

Drugi z pakietów ma dotyczyć ochrony zdrowia i reformy systemu emerytur pomostowych. Zdaniem premiera, w sprawie emerytur rządzącym brakowało do tej pory odwagi. "Zdecydowaliśmy się na bardzo poważną, wymagającą odpowiedzialności i odwagi reformę emerytur pomostowych" - podkreślił szef rządu.

W trzecim pakiecie, tzw. ustrojowym, zostanie zawarte m.in. przesunięcie niektórych kompetencji z urzędów wojewódzkich do samorządów. Tusk powiedział, że w tym pakiecie będzie też zmiana konstytucji, polegająca na zakazie kandydowania do parlamentu osobom skazanym prawomocnym wyrokiem sądowym.

Wreszcie czwarty pakiet dotyczyć będzie gospodarki i finansów publicznych, m.in. uproszczenia procedur rejestracyjnych działalności gospodarczej - takich jak szybka rejestracja firm. "Proponujemy naprawdę solidną, uczciwą rewolucję, która będzie polegała na tym, że aby rozpocząć działalność gospodarczą nie będzie potrzeba żadnych zezwoleń i żadnej mitręgi biurokratycznej" - dodał.

Tusk zapowiedział, że jest to dopiero pierwszy etap uproszczenia polskich przepisów, które mają ułatwić życie obywatelom. Podkreślił, że cztery pakiety mają na celu "oszczędzanie ludziom mitręgi, czasu i pieniędzy".

Wicepremier Waldemar Pawlak ogłosił polską Strategię Lizbońską

Wicepremier Waldemar Pawlak (PSL) na konferencji prasowej ogłosił polską Strategię Lizbońską. Jej główne cele, do których chce doprowadzić rząd, to - jak mówił - aktywne społeczeństwo, innowacyjna gospodarka oraz sprawne instytucje.

Pawlak zaznaczył, że należy budować aktywność społeczeństwa, bo ludzie w Europie żyją coraz dłużej i trzeba tworzyć warunki, by społeczeństwo dłużej zachowywało swoją aktywność zawodową, społeczną i obywatelską. Innowacyjność gospodarki - mówił wicepremier - jest ważna, bo kończy się czas konkurowania tanią siłą roboczą.

Z kolei w obszarze dotyczącym sprawnych instytucji - według polityka PSL - należy upraszczać prawodawstwo, ale też dbać, by instytucje rządowe i samorządowe działały skutecznie.

W ramach obecnej "ofensywy legislacyjnej" rządu nie będzie zmian w ordynacjach wyborczych

Premier powiedział, że w ramach obecnej "ofensywy legislacyjnej" rządu nie będzie zmian w ordynacjach wyborczych. Przyznał, że pomysł PO wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych nie ma teraz szans na poparcie w Sejmie.

"Po konsultacjach, przede wszystkich z PSL, ale także po deklaracjach i informacjach z pozostałych dwóch klubów - PiS i SLD - widzimy wyraźnie, że propozycja Platformy wprowadzenia okręgów jednomandatowych w wyborach do Sejmu i wszystkich szczeblach samorządu nie zyska większości, akceptacji" - mówił Tusk.

W związku z tym - jak dodał - PO uznała, że "nie będzie szukać konfliktów w sprawie, w której i tak nie zyska większości".

Tusk dodał, że przewidziane są jednak takie zmiany w ordynacji, które ułatwią ludziom głosowanie. Te zmiany to ułatwienia dla niepełnosprawnych, ewentualnie - możliwość głosowania przez dwa dni oraz "w perspektywie" głosowanie przez internet. Premier zaznaczył, że zmiany te nie znajdą się w czterech pakietach projektów ustaw, które złożą się na jesienną ofensywę legislacyjną rządu.

"Nie wyobrażam sobie, żeby prezydent miał taki diaboliczny pomysł"

Premier powiedział, że nie spodziewa się, aby prezydent zawetował wszystkie ustawy, które w najbliższym czasie trafią na jego biurko. "Trzeba by mieć dużo złej woli, żeby założyć, że wszystko będzie wetowane. Nie wyobrażam sobie, żeby prezydent miał taki diaboliczny pomysł" - stwierdził Tusk.

"Potrzebna jest współpraca (...) nasze pakiety ustaw dają szanse, aby Polska stała się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do działania gospodarczego" - podkreślił premier. "Spodziewamy się jak najlepszych decyzji (prezydenta), liczymy na dobrą współpracę. Myślę, że wobec naszych projektów będzie życzliwość i wsparcie (ze strony prezydenta" - dodał Pawlak.

Obecny na konferencji prasowej szef klubu PO Zbigniew Chlebowski zapowiedział, że co tydzień, razem z przewodniczącym klubu PSL Stanisławem Żelichowskim, będą przedstawiać opinii publicznej szczegóły projektów ustaw, które są w Sejmie.