Zwolennicy zmian w podziale kompetencji między dwoma ośrodkami władzy najczęściej uważają, że więcej uprawnień niż dotychczas powinien mieć rząd. Za poszerzeniem kompetencji rządu opowiada się 65 proc. z nich, co stanowi 37 proc. ogółu ankietowanych.

Wzmocnienie w konstytucji pozycji głowy państwa popiera 30 proc. zwolenników wprowadzenia zmian w ustawie zasadniczej (17 proc. ogółu badanych).

Za poszerzeniem konstytucyjnych uprawnień rządu opowiadają się na ogół potencjalni wyborcy PO i SLD (odpowiednio: 53 i 57 proc.).

Za przyznaniem prezydentowi większych niż obecnie prerogatyw najczęściej optują zwolennicy PiS (38 proc.).

Podzieleni w opiniach na ten temat są sympatycy PSL, którzy niemal równie często popierają zwiększenie kompetencji rządu (25 proc.) co prezydenta (27 proc.).

W opinii 41 proc. ankietowanych w Polsce powinien obowiązywać system mieszany, w którym władzę wykonawczą sprawuje zarówno prezydent jak i rząd.

Według 32 proc. badanych powinien obowiązywać system parlamentarno-gabinetowy, w którym władzę wykonawczą sprawuje głównie rząd.

13 proc. Polaków opowiada się za systemem prezydenckim, w którym władzę wykonawczą sprawuje głównie prezydent. 13 proc. nie ma zdania na ten temat.

Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 5-9 września na 1070-osobowej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.