Pytanie prawne w tej sprawie skierował do Trybunału Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście. Zaskarżone przepisy wykluczają się z innymi aktami prawnymi, które mówią, że nie stosuje się tymczasowego aresztowania wobec osób, którym grozi kara mniejsza niż 3 lata pozbawienia wolności.

Postępowanie w trybie przyspieszonym jest szczególnym, ale nie specjalnym trybem postępowania karnego, dlatego nie można w nim pozbawiać podejrzanego ogólnych gwarancji wolnościowych - orzekł Trybunał w uzasadnieniu werdyktu. Pozbawienie sądów dostępu do innych środków zapobiegawczych jest nieproporcjonalne do popełnionego występku.

Pytanie sądu dotyczyło też przepisów dotyczących prawa do obrony. Jednak ponieważ nie miało ono związku z rozpoznawaną sprawą, Trybunał postanowił umorzyć postępowanie w tej kwestii.