Gingrich będzie doradzać w kwestiach związanych z polityką społeczną i regulacjami prawnymi.

PS