Zgodnie z art. 128 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997r., nr 78 poz. 483 z zm.) kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu. A tą chwilą jest złożenie przez niego przed Zgromadzeniem Narodowym (Sejmem i Senatem) przysięgi o treści: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”.

W przypadku Andrzeja Dudy dniem złożenia ślubowania będzie 6 sierpnia, czyli ostatni dzień kadencji Bronisława Komorowskiego. Od tego dnia będzie Najwyższym Przedstawicielem RP.

Zanim do tego dojdzie 29 maja polityk odbierze od PKW zaświadczenie o wygraniu wyborów. Data nie jest przypadkowa. Wszystkie zainteresowane osoby mają 3 dni od chwili oficjalnego ogłoszenia wyników na złożenie protestów wyborczych. Dopiero po ich rozpatrzeniu Sąd Najwyższy uzna lub nie ważność wyników podanych prze Państwową Komisję Wyborczą.

Gdyby wybory zostały uznane za nieważne, należy zgodnie z kodeksem wyborczym (Dz. U. z z 2014 r. poz. 1072 z zm.) przeprowadzić kolejne wybory.

Konstytucja przewiduje, że Prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym urzędem. Dlatego czas od wyborów do objęcia urzędu jest potrzebny by kandydat elekt uporządkował wszystkie dotychczasowe sprawy. Jednak zgodnie z przepisami jednoznacznym jest, że do 6 sierpnia Andrzej Duda nie będzie pełnił żadnych państwowych funkcji gdyż do tego dnia będzie Prezydentem elektem a nie oficjalnym przedstawicielem Polski.