Forum rozpocznie się o godz. 9.30 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W programie przewidziano dwa panele. W pierwszym poruszane będą tematy: "Bezpośrednie stosowanie prawa UE, a krajowe normy konstytucyjne", "Ochrona dóbr osobistych w orzecznictwie SN", "Sankcje cywilnoprawne".

Z kolei w drugim rozważane będą następujące zagadnienia: "Odpowiedzialność odszkodowawcza SP - aspekty procesowe", "Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych - kilka uwag o funkcji i biegu terminów", "Zarzuty oparte na prawie UE".

Zgłoszenia udziału należy kierować na adres: koordynator.oba@nra.pl z kopią na adres gosia.grzesiak@tlen.pl lub telefonicznie 534-870-616.

PS/źródło: ORA w Krakowie