W wystąpieniu do ministra sprawiedliwości RPO zauważa, że ustawa w proponowanym brzmieniu stwarza ryzyko uniemożliwienia uniwersyteckim poradniom prawnym funkcjonującym przy wydziałach prawa uczestniczenia w programie nieodpłatnej pomocy. Nie są one bowiem organizacjami pozarządowymi, którym zgodnie z projektowaną ustawą powiaty mają powierzać prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 12).

W ocenie prof. Lipowicz ustawodawca powinien dokonać odpowiednich zmian w projekcie ustawy i przyjąć rozwiązania bezpośrednio wskazujące na kliniki prawa.