Wyrokiem z 24 kwietnia 2015 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że zarzuty stawiane bankowi dotyczące rzekomego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów są niezasadne albowiem opierają się na wpisie do rejestru klauzul abuzywnych dokonanym wobec innego podmiotu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Z ramienia kancelarii bank reprezentował prof. Sławomir Dudzik, partner SPCG.

PS